Home
Home Behandelingen Prijzen Fotos Contact

Disclaimer

 

Moos Nagelstudio nader te noemen Moos Nagelstudio, besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. Wanneer de Moos Nagelstudio verwittigd wordt van fouten of onvolledigheden van gegevens, dan zal Moos Nagelstudio  onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

Moos Nagelstudio probeert deze website zo actueel mogelijk te houden. Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer geheel juist is. Moos Nagelstudio is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Teksten, lay-out, afbeeldingen, artikelen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen mogen nooit integraal overgenomen worden, in om het even welk medium. Tenzij het schriftelijk of per mail toestemming is verleend door de Moos Nagelstudio.

 

U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig aan wijziging en koerswisselingen door ons en wij kunnen geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve informatie. Wanneer u zich registreert op deze site, bijvoorbeeld door een nieuwsbrief aan te vragen, dan vragen we u een paar gegevens in te vullen, wij zullen NOOIT deze informatie aan derden doorgeven, enkel indien we verplicht worden door een overheidsinstantie.

De informatie wordt alleen op deze site gebruikt in verband met onze services:

- voor het beheer van het ledenbestand,

- om u te informeren over onze nieuwe diensten en producten die uitgaan van deze site,

- en om nota `s te versturen.

 

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.nagelstudomoos.nl

Moos Nagelstudio is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de Moos Nagelstudio website is verkregen.

Een e-mail bericht (inclusief de bijlagen) van Moos Nagelstudio kan vertrouwelijk zijn. Als u een bericht per abuis heeft ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden.

Sommige namen, tekens en logo`s op deze site worden gebruikt, zijn beschermde handelsmerken. Ieder geschil met betrekking tot de Moos Nagelstudio  site valt onder de toepassing van het Nederlands recht. In geval van geschil zijn enkel de Nederlandse rechtbanken bevoegd. Het is de bezoeker van onze site niet toegestaan om deze onrechtmatig te gebruiken, te beschadigen, te vervormen of de publicatie ervan te verhinderen. Eveneens is het niet toegestaan de informatie wederrechtelijk te gebruiken.

 

Alle rechten op de inhoud van deze site met de domeinnaam www.nagelstudiomoos.nl berusten bij Moos Nagelstudio zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld aan de Moos Nagelstudio .

 

Deze website is eigendom van de Moos Nagelstudio.

Aan deze disclaimer kunnen door derde geen rechten worden verleend. Moos Nagelstudio behoud ten alle tijden het recht om deze disclaimer te wijzigen naar eigen inzicht. Gezien deze voorwaarden u als bezoeker van onze website binden, raadt Moos nagelstudio u aan deze pagina op geregelde tijdstippen te raadplegen.

 

Copyright 2010 Moos Nagelstudio

Privacybeleid